A Message from the Armenian Assembly on COVID-19

We continue to closely monitor federal, state, and local guidance both in the United States and Armenia regarding the COVID-19 outbreak. Our thoughts, prayers, and good wishes are with you, your family and friends during this unprecedented time.

With most in-person activities and events canceled for the foreseeable future, we remain engaged online through social media platforms and continue to look at creative strategies to achieve our important work together.

For college students accepted into or interested in our flagship summer internship programs in Washington, D.C., and Yerevan, Armenia, the safety and well-being of our participants are of utmost importance. Therefore, we will continue to monitor and follow guidance from government agencies, and inform you of any changes that may be needed.

In addition to our daily advocacy priorities, with federal and state governments making relief programs available to all Americans, and, given our Washington presence, we will strive to serve as a resource for Armenian American individuals, small businesses, and community organizations adversely affected.

Here are a few key online resources with valuable information:

As we navigate the path ahead, we are grateful for the support we have received and the friendships we have. We can all take comfort in the strength and resilience of our community. Together, we will overcome the challenges before us and continue to do great things for the betterment of all Armenians.


ԿՈՎԻԴ-19-ի տարածման հետ կապված, մենք շարունակում ենք ուշադրությամբ հետևել թե Միացյալ Նահանգների, թե Հայաստանի ինչպես դաշնային, այնպես էլ տեղական մակարդակով տրվող ցուցումներին։ Այս աննախադեպ ժամանակներում մեր միտքն ու բարեմաղթանքները Ձեր ընատնիքների ու բարեկամների հետ են։

Ստիպված լինելով չեղարկել մոտակա բոլոր հանդիպումները` այնուամենայնիվ կշարունակենք կապի մեջ լինել սոցիալական ցանցերի միջոցով: Նաև շարունակելու ենք փնտրել նորարար մոտեցումներ մեր կարևոր գործը համատեղ առաջ տանելու համար։

Այն ուսանողներին,  որոնք արդեն ընդունվել են կամ հետաքրքրված են Վաշինգտոնում կամ Երևանոմ իրականացվող ինթերնշիփի մեր ծրագրերով կոչ ենք անում պարբերաբար ստուգել մեր կայքը հետագա քայլերին ծանոթանալու համար։

Մեր առօրյա առաջնահերթություններից բացի, և ի նկատի ունենալով ամերիկացիներին օժանդակելու համար բացված դաշնային ու նահանգային ծրագրերը, մենք կաշխատենք ամերիկահայ համայնքի համար հանդես գալ որպես ռեսուրս իրենց գործարար կամ համայնքային կյանքի համար հնարավոր բացասական ազդեցությունը շտկելու նպատակով։

Ծանոթանալու համար՝ շարունակեք հետևյալ հղումներով:

Երախտապարտ ենք Ձեր աջակցության և բարեկամության համար: Համոզված ենք, միասին կհաղթահարենք այս ժամանակավոր մարտահրավերը և կշարունակենք գործել համայն հայության բարեկեցության համար:

Leave a Reply